УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ-СКОПЈЕ
  ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

 ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА

  Географијата го движи Светот - биди и ти Географ!!!...веб страница на Институтот за географија-една од најстарите високообразовни институции во Република Македонија...geografija.pmf.ukim.edu.mk...

Датум: 10/31/2011   English

Почетна

За Институтот

       Општо

       Студии

       Стручен кадар 

Насоки

       Наставна 

       ГИС 

       Физичка географија 

       Демографија 

       Туризам 

Втор циклус

Трет циклус

Известувања

Изданија

Галерија

Линкови

 

www.igeografija.mk 

  КОНТАКТ:
  Гази Баба бб

  П. Фах 162
  1000 Скопје
  Република Македонија
  тел. 389 2 3249716
ПОСЕТИТЕЛИ
 
 
     

Добредојдовте на интернет страницата на Институтот за географија !!!

    Институтот за географија е најстара високошколска установа во Република Македонија од областа на географијата. Високостручниот потенцијал, богатото искуство од над 80 години, одличната просторна и техничка опременост, овозможуваат студирање по најсовремени светски стандарди. Освен додипломски студии, на Институтот се организираат магистерски и докторски студии, со што целосно е заокружен наставниот процес до највисоко ниво.

Покрај стекнатото реноме, Институтот за географија и понатаму се труди да ја развива и продлабочува наставно-научната работа, да дава нови сознанија за одредени географски процеси и појави во државата и пошироко, а сето тоа вешто и софистицирано да го пренесува на новите генерации студенти.

Шеф на Институтот за географија: Проф. д-р Никола Панов

 

ОД УЧЕБНАТА 2010/11, НОВИ НАСОКИ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ГЕОГРАФИЈА:

 

НАСТАВНА ГЕОГРАФИЈА - ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА СО ГЕОЕКОЛОГИЈА - ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ - ДЕМОГРАФИЈА - ТУРИЗАМ -

распоред на часови за учебната 2011-2012 година

распоред на часови со вонредни студенти за учебната 2011-2012 година

најнови известувања за студентите по наставници и соработници!!!


Страницата е ажурирана на 14.10.2011 година. Содржините се од информативен карактер. Сите права се заштитени.

Изработка и ажурирање на страницата: Ивица Милевски. Вашите сугестии и коментари можете да ги пратите на: ivica@iunona.pmf.ukim.edu.mk