УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ-СКОПЈЕ
  ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

 ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА

  Географијата го движи Светот - биди и ти Географ!!!...веб страница на Институтот за географија-една од најстарите високообразовни институции во Република Македонија...geografija.pmf.ukim.edu.mk...

Датум: 10/27/2011   English

Почетна

За Институтот

       Општо

       Студии

       Стручен кадар 

Насоки

       Наставна 

       ГИС 

       Физичка географија 

       Демографија 

       Туризам 

Втор циклус

Трет циклус

Известувања

Изданија

Галерија

Линкови

 

www.igeografija.mk 

  КОНТАКТ:
  Гази Баба бб

  П. Фах 162
  1000 Скопје
  Република Македонија
  тел. 389 2 3249716
ПОСЕТИТЕЛИ
 
 

КРАТКА БИОГРАФИЈА: ТОДОРОВА АНИТА

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ:

Презиме:                       

Име:                              

Средно име:                   

Датум на раѓање:         

Место на раѓање:       

Основно училиште:  

Средно училиште:

Тодорова

Анита

Сотир  

06.07.1986

Валандово, Македонија

Јосип Броз Тито-Валандово

Гимназија Гоце Делчев-Валандово

 

СЕГАШНА ПОЗИЦИЈА:

 

Стручен соработник на Институтот за географија при ПМФ, Скопје

 

НАЈВИСОКА ТИТУЛА:

 

Дипломиран професор по географија

 

ГЛАВНИ ДИСЦИПЛИНИ ОД ИНТЕРЕС:

-          Геоморфологија;

-          Геологија со петрографија;

-          Заштита на животната средина.

 

АДРЕСА НА РАБОТА:

 

Институт за географија

Природно-математички факултет

Гази Баба б.б., 1000 Скопје

Република Македонија

Тел: +389 2 311 70 55

e-mail: todorova.anita@yahoo.com

 

АКАДЕМСКИ СТЕПЕНИ:

 

B.Sci. Thesis:

Дипломиран професор по географија 20.10.2009 година,

Дипломска работа со наслов ОСНОВНИ ГЕОМОРФОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ВОДЊАНСКАТА ПЛАНИНА (ПАРК ШУМА ВОДНО), Природно-математички факултет, Институт за географија - Скопје

 

АКАДЕМСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОЗИЦИИ: 

-          2009 година стручен соработник.

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ:

Одржување на вежби

-          Одржување на вежби по предметите: Геоморфологија, Карстологија, Биогеографија, Геологија со петрографија, Географски аспекти за заштита на животната средина, Основи на географија, Географија на населби.

 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Објавени трудови

-        Тодорова А. (2010): Земјотресите во Валандово и Валандовско во периодот мај јуни 2009 година. Билтен за Физичка Географија  бр. 7/8, Скопје, стр. 73-80

-        Тодорова А., Љакоска М. (2010): Квалитетот на животната средина во Валандово. Зборник од IV Конгрес на МГД, Дојран, стр. 147- 152

Излагање (презентација) на научен/стручен собир

-         Четврти Конгрес на МГД, Дојран, 2010

 

 

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

 

Уредник на списание

-           Технички уредник на списанието Билтен за Физичка Географија бр. 7/8, 2011.           

Страницата е ажурирана на 14.10.2011 година. Содржините се од информативен карактер. Сите права се заштитени.

Изработка и ажурирање на страницата: Ивица Милевски. Вашите сугестии и коментари можете да ги пратите на: ivica@iunona.pmf.ukim.edu.mk