УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ-СКОПЈЕ
  ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

 ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА

  Географијата го движи Светот - биди и ти Географ!!!...веб страница на Институтот за географија-една од најстарите високообразовни институции во Република Македонија...geografija.pmf.ukim.edu.mk...

Датум: 10/27/2011   English

Почетна

За Институтот

       Општо

       Студии

       Стручен кадар 

Насоки

       Наставна 

       ГИС 

       Физичка географија 

       Демографија 

       Туризам 

Втор циклус

Трет циклус

Известувања

Изданија

Галерија

Линкови

 

www.igeografija.mk 

  КОНТАКТ:
  Гази Баба бб

  П. Фах 162
  1000 Скопје
  Република Македонија
  тел. 389 2 3249716
ПОСЕТИТЕЛИ
 
 


С
ТРУЧЕН КАДАР НА ИНСТИТУТОТ ЗА ГЕОГРАФИЈА

Титула / име и презиме

Завод

Главни дисциплини од интерес

Редовни професори

 

д-р Михаило Зиков

Физичка географија

Климатологија, Просторно планирање

д-р Никола Панов

Социо-економска географија

Туризмологија, Сообраќајна географија, Географија на Европа

д-р Драган Василески

Физичка географија

Хидрологија, Физичка географија на Република Македонија

д-р Благоја Маркоски

Картографија

Картографија, Регионална географија, Географски информациски системи

д-р Драган Колчаковски

Физичка географија

Геоморфологија, Биогеографија, Физичка географија на Република Македонија

д-р Ристо Мијалов

Социо-економска географија

Аграрна географија, Политичка географија, Географија на Азија

д-р Мирјанка Маџевиќ

Социо-економска географија

Демографија, Географија на населбите

Вонредни професори

 

 

д-р Олгица Димитровска

Картографија

Заштита на животната средина, Заштита на природното наследство

д-р Ивица Милевски

Физичка географија

Ерозија на земјиштето, Земјата во Вселената, Геоинформатика

Доценти

 

 

д-р Билјана Апостоловска-Тошевска

Социо-економска географија

Индустриска географија, Социоекономска географија

Асистенти

 

 

д-р Дејан Илиев

Социо-економска географија

Туризмологија

м-р Свемир Горин

Картографија

Картографија, Географски информациски системи

м-р Милена Талевска

Социо-економска географија

Туризмологија

м-р Иван Радевски

Физичка географија

Хидрологија

Демонстратори

 

 

Марија Љаковска

Физичка географија

Климатологија

Анита Тодорова

Физичка географија

Геологија

Библиотекар

 

 

Јованка Лукаревска

 

 

 

Страницата е ажурирана на 14.10.2011 година. Содржините се од информативен карактер. Сите права се заштитени.

Изработка и ажурирање на страницата: Ивица Милевски. Вашите сугестии и коментари можете да ги пратите на: ivica@iunona.pmf.ukim.edu.mk