ИЗВЕСТУВАЊА ПО НАСОКИ

ИЗВЕСТУВАЊА ПО НАСТАВНИЦИ И СОРАБОТНИЦИ

 

 

НАСТАВНА НАСОКА

д-р Михаило Зиков

ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА

д-р Никола Панов

ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ

д-р Драган Василески

ДЕМОГРАФИЈА

д-р Благоја Маркоски

ТУРИЗАМ

д-р Драган Колчаковски

ОСТАНАТИ ИЗВЕСТУВАЊА

д-р Ристо Мијалов

 

д-р Мирјанка Маџевиќ

ИЗВЕСТУВАЊА ЗА ВОНРЕДНИ СТУДЕНТИ

д-р Олгица Димитровска

 

д-р Ивица Милевски

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ

д-р Билјана Апостоловска-Тошевска

 

д-р Дејан Илиев

 

м-р Свемир Горин

 

м-р Милена Талевска

 

м-р Иван Радевски