ИЗВЕСТУВАЊА ОД ПРОФ. Д-Р ОЛГИЦА ДИМИТРОВСКА

26.10.2011

Се известуваат вонредните студенти од I година кои го слушаат предметот Основи на географијата, доколку им недостасуваат одреден број на страници од материјалот да се јават кај предметниот професор

Се известуваат студентите од II година кои го слушаат предметот Заштита на животната средина дека материјалот за истиот е спремен. Повеќе информации може да добијат кај предметниот професор

Првиот колоквиум за студентите од I година по предметот Основи на географијата е закажан за 15.11.2011 година со почеток во 10 часот (за место на одржување ќе следи дополнително известување)