УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ-СКОПЈЕ
  ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

 ИНСТИТУТ ЗА ГЕОГРАФИЈА

  Географијата го движи Светот - биди и ти Географ!!!...веб страница на Институтот за географија-една од најстарите високообразовни институции во Република Македонија...geografija.pmf.ukim.edu.mk...

Датум: 10/26/2011   English

Почетна

За Институтот

       Општо

       Студии

       Стручен кадар 

Насоки

       Наставна 

       ГИС 

       Физичка географија 

       Демографија 

       Туризам 

Втор циклус

Трет циклус

Известувања

Изданија

Галерија

Линкови

 

www.igeografija.mk 

  КОНТАКТ:
  Гази Баба бб

  П. Фах 162
  1000 Скопје
  Република Македонија
  тел. 389 2 3249716
ПОСЕТИТЕЛИ
 
 

СТУДИИ ПО ГЕОГРАФИЈА: ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ (ПРВ ЦИКЛУС)

 

КОД

СЕМЕСТАР I

нед. фонд

семест. фонд

кредит

ГГ002а

Картографија I

3+3

6*15

10

ГГ029

Геоинформатика

4+2

6*15

8

 

Изборен

3+0

3*15

4

-

Изборен

0+2

2*15

4

 ГИ014

Студентска практика

0+2

2*15

4

 

ВКУПНО

10+9

285/19=15

30

 

СЕМЕСТАР II

 

 

 

ГГ002б

Картографија II

3+3

6*15

8

ГГ004

Општа геологија со петрографија

4+2

8*15

6

ГГ005

Климатологија

6+4

10*15

10

ГУ001

Статистика

4+2

6*15

4

-

Изборен

0+2

2*15

2

 

ВКУПНО

17+13

450/30=15

30

 

СЕМЕСТАР III

 

 

 

ГГ006

Хидрологија

6+4

10*15

12

ГГ007

Биогеографија

4+2

6*15

8

ГГ009

Заштита на живот. средина

4+2

6*15

8

-

Изборен

0+2

2*15

2

 

ВКУПНО

14+10

360/24=15

30

 

СЕМЕСТАР IV

 

 

 

ГГ010

Геоморфологија

6+6

12*15

12

ГГ046

Вовед во Геогр. Инф.Сист.

4+2

6*15

8

ГГ047

Ерозија на земјиштето

4+2

6*15

8

-

Изборен

0+2

2*15

2

 

ВКУПНО

14+12

390/26=15

30

 

СЕМЕСТАР V

 

 

 

ГГ011

Географија на население

6+4

10*15

10

ГИ001

ГИС техники и технологии

6+4

10*15

10

ГГ040

Аграрна географија

4+2

6*15

7

-

Изборен

3+0

3*15

3

 

ВКУПНО

19+10

435/29=15

30

 

СЕМЕСТАР VI

 

 

 

ГГ012

Географија на населби

4+2

6*15

7

ГИ002

Дигитална картографија

4+2

6*15

7

ГГ042

Сообраќајна географија

4+2

6*15

7

ГГ048

Далечинска детекција

4+2

6*15

7

ГИ015

Студентска практика

0+2

2*15

2

 

ВКУПНО

16+10

390/26=15

30

 

СЕМЕСТАР VII

 

 

 

ГИ003

Структури на податоци и алгоритми

4+2

6*15

7

ГИ004

Бази на податоци

4+2

6*15

7

ГГ044

Индустриска географија

4+2

6*15

7

ГГ021

Просторно планирање

4+2

6*15

7

ГИ016

Студентска практика

0+2

2*15

2

 

ВКУПНО

16+10

390/26=15

30

 

СЕМЕСТАР VIII

 

 

 

ГИ005

ГИС апликации

6+4

10*15

10

-

Изборен

3+0

3*15

3

-

Изборен

3+0

3*15

3

-

Изборен

3+0

3*15

3

-

Дипломска работа

0+11

11*15

11

 

ВКУПНО

15+15

450/30=15

30

Листа на изборни предмети

 Семестар 1

- линиска инфраструктура

- институционална инфраструктура

- странски јазик 1

                 -ГУ005 Англиски 1         0+2 или

                 -ГУ012 Германски 1      0+2

Семестар 2

- странски јазик 2

                 -ГУ006 Англиски 2         0+2 или

                 -ГУ013 Германски 2      0+2

Семестар 3

- странски јазик 3

                 -ГУ007 Англиски 3         0+2 или

                 -ГУ014 Германски 3      0+2

Семестар 4

- странски јазик 4

                 -ГУ008 Англиски 4         0+2 или

                 -ГУ015 Германски 4      0+2

Семестар 5

- ГИ006 ГИС мониторинг на животна средина 3+0

- ГИ007 Катастар на депонии 3+0

Семестар 8

- ГИ008 Организација на ГИС 3+0

- ГИ009 Векторски и растерски ГИС 3+0

- ГИ010 Структура на податоци 3+0

- ГИ011 Алгоритми 3+0

- ГИ012 Интерни бази на податоци 3+0

- ГИ013 Екстерни бази на податоци 3+0

 

 

Страницата е ажурирана на 14.10.2011 година. Содржините се од информативен карактер. Сите права се заштитени.

Изработка и ажурирање на страницата: Ивица Милевски. Вашите сугестии и коментари можете да ги пратите на: ivica@iunona.pmf.ukim.edu.mk